Polityka prywatności
Ferryman Development Sp. z o.o

Administrator danych
1. Administratorem Państwa danych osobowych zgodnie z art. 12 i 13 RODO jest Ferryman Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Lwowska 7/7, 00-660 Warszawa.

Podstawa prawna
2. Zasady dotyczące ochrony danych osobowych zostały określone między innymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO), ustawie o ochronie danych osobowych w porządku krajowym oraz w ustawach specjalnych (lex specialis) również w porządku krajowym.

Jakie Państwa dane będziemy przetwarzać
3. Kategorie przetwarzanych danych osobowych:
a) dane kontaktowe, np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail itp.,
b) informacje dotyczące preferencji zakupowych, np. lokalizacja, powierzchnia lokalu itp.
c) lokalizacja i adres IP urządzenia, z którego Państwo korzystacie odwiedzając naszą stronę internetową.

W jakich celach mogą być przetwarzane dane osobowe
4. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są lub mogą być w następujących celach:
a) przygotowania i wysłania oferty w odpowiedzi na otrzymane od Państwa zapytanie drogę elektroniczną lub telefoniczną (np. z wykorzystaniem formularza kontaktowego na www Administratora),
b) świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
b) w celach marketingu bezpośredniego produktów i usług na podstawie Państwa zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w tym nawiązania kontaktu, przedstawiania oferty, prowadzenie pomiarów i analiz, obejmujących profilowanie (tj. Administrator dokonuje automatycznego przetwarzania danych osobowych (profilowania), w tym informacji o Państwa aktywności na stronie internetowej, w celu dostarczenia informacji o produktach i usługach.
c) w celach kontaktowych, czyli udzielania odpowiedzi, informacji zwrotnej na zadawane przez Państwa pytania w sprawach związanych z naszymi produktami lub usługami,
d) w celach związanych z realizacja postanowień umowy gdzie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust 1 c) RODO).

Udostępnianie danych osobowych
5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom danych (podmioty kredytujące zakup nieruchomości, kancelarie notarialne, wspólnota lub zarządca nieruchomości, bank prowadzący rachunki do obsługi inwestycji), organom lub podmiotom publicznym na mocy obecnie obowiązujących przepisów prawa (na przykład urząd skarbowy) oraz mogą być powierzane do przetwarzania na mocy art. 28 RODO, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmiot przetwarzający, inaczej procesor). Podmiotami przetwarzającymi dane osobowe na zlecenie Administratora mogą być: podmioty świadczące usługi budowla, świadczące usługi prawne, wspólnocie mieszkaniowej lub zarządca nieruchomości. Administrator danych podejmuje współpracę wyłącznie z takimi podmiotami, które spełniają wymogi z RODO i wdrożyły właściwe środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.

6. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego. W przypadku przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, takie przekazanie może odbyć się wyłącznie na zasadach określonych w art. 46, art. 47 lub 49 RODO.

Retencja danych osobowych
7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane według następujących zasad czasowości:
a) w przypadku otrzymania od Państwa zapytania w sprawie przygotowania i przesłania oferty, do momentu zakończenia procesu ofertowania,
b) w przypadku zgody na otrzymywanie informacji handlowej w tym marketingowej drogą elektroniczną lub telefoniczną w odniesieniu do produktów własnych i usług własnych, przez czas nieokreślony do momentu zgłoszenia sprzeciwu. Wycofanie zgody w przypadku otrzymywania informacji handlowej w tym marketingowej w odniesieniu do produktów własnych i usług własnych możliwe jest w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
c) w przypadku danych osobowych pozostawionych w celach kontaktowych, do momentu udzielenia Państwu wyczerpujących informacji na otrzymywane zapytania,
d) w przypadku umów, okres przetwarzania danych osobowych wynika z postanowień zawartych w umowie oraz z przepisów obowiązującego prawa.

Przysługujące prawa
8. W każdej chwili posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Informujemy także o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2 w Warszawie (z późniejszymi zmianami tj. do Urzędu Ochrony Danych).

9. Podanie danych osobowych jest:
a) dobrowolne, przy czym niepodanie danych osobowych w celu przygotowania i przesłania oferty drogą elektroniczną lub/i telefoniczną, będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji tych celów,
b) dobrowolne, przy czym niepodanie danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług własnych drogą elektroniczną lub/i telefoniczną, będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji tych celów,
c) w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach kontaktowych, podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości kontaktu zwrotnego z osoba, której dane dotyczą,
d) w przypadku zawarcia umowy, podanie danych osobowych jest warunkiem umownym, gdzie niepodanie danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości zawarcia umowy oraz realizacji postanowień w niej zawartych.

Informacje o plikach cookies
10. Informujemy, iż wchodząc na stronę internetową Administratora danych wykorzystywane są pliki cookies w celu analizowania ruchu na stronie oraz w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody – do dostosowania treści reklamowych w formie graficznej i tekstowej.
11. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, głównie pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (komputer, telefon, laptop, tablet itp.). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio dopasować stronę internetową do jego indywidualnych preferencji. Cookies zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu oraz unikalny identyfikator.
12. Pliki „cookies” używane są w celu tworzenia anonimowych statystyk oraz utrzymania sesji Użytkownika.
13. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody pliki „cookies” wykorzystywane są również w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika (w tym w zakresie treści reklamowych) oraz jej optymalizacji.
14. Na naszej stronie internetowej wykorzystywane są:
a) „Sesyjne pliki cookies” – są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu przebywania użytkownika na stronie internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
b) „Stałe pliki cookies” – pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
c) Cookies stron trzecich, np. Google Analytics/Adwords (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),
15. Pliki cookies wykorzystywane będą:
a) do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
b) do utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;
c) do optymalizacji korzystania z tej strony; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenia, z których Użytkownik korzysta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb i właściwości urządzenia, z którego korzysta przeglądając stronę internetową.

16. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować obsługę plików „cookies” lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o sposobie obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Możliwe jest w każdej chwili usunięcie plików „cookies” korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na wybrane funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Źródło pochodzenia danych
17. Dane osobowe przekazywane są bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. W przypadku, gdy dane osobowe pozyskiwane są niebezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, wówczas informujemy Państwa o źródle pochodzenia danych (na przykład od pośredników w obrocie nieruchomościami współpracującymi z Administratorem danych).

Zabezpieczenie danych
18. Informujemy, iż Administrator danych wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, a w szczególności wdraża zabezpieczenia opisane w art. 32 RODO.
Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych
19. Zapytania w sprawie ochrony danych osobowych prosimy kierować na adres: biuro@localhost:8080/ferryman_osiedle

Prawo do zmiany Polityki prywatności
20. Administrator danych zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki prywatności na stronie https://rozbratpruszkow.pl/